Yazı İşleri Şefi

1. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 Birimi : Genel Sekreterlik-Yazı İşleri Müdürlüğü

1.2 Görevlinin Adı :Yazı İşleri Şefi

1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Şef

2. GÖREVİN KAPSAMI

Birimdeki yazışmalar, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Disiplin Kurulu ile ilgili tüm iş ve işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

3. YETKİ SORUMLULUK VE GÖREV LİSTESİ

3.1 Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

3.2 Üniversite Senatosu ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.3 Üniversite Yönetim Kurulu ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.4 Üniversite Disiplin Kurulu ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.5 Birimdeki yazışmalar ile ilgili tüm iş ve işlemler,

3.6 Amirlerce verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,

3.7 Şubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuata uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek,

3.8 Kendisine verilen görevleri şubenin diğer personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek,

3.9 Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik